کد افکت متن

نام کاربری : پسورد : یا عضویت | رمز عبور را فراموش کردمارسال پاسخ
تعداد بازدید 943
نویسنده پیام
admin آفلاین


ارسال‌ها : 52
عضویت: 29 /7 /1390
محل زندگی: رو به مانيتور
تشکرها : 9
تشکر شده : 100
کد افکت متن
سلاماین کد افکت میباشد که کد قشنگی هست

برای عوض کردن متن ctrl و f  رو بزنید و سپس این متن رو پیدا کنید ((!اینجا جای متن شماست ! )) بعد نوشته ی خودتون روجای اون قرار بدید


کد:
</script>
<CenTer><SCRIPT>
farbbibliothek = new Array();
farbbibliothek[0] = new
Array("#FF0000","#FF1100","#FF2200","#FF3300","#FF4400","#FF5500","#FF6600","#FF7700","#FF8800","#FF9900","#FFaa00","#FFbb00","#FFcc00","#FFdd00","#FFee00","#FFff00","#FFee00","#FFdd00","#FFcc00","#FFbb00","#FFaa00","#FF9900","#FF8800","#FF7700","#FF6600","#FF5500","#FF4400","#FF3300","#FF2200","#FF1100");

farbbibliothek[1] = new Array("#00FF00","#000000","#00FF00","#00FF00");
farbbibliothek[2] = new
Array("#00FF00","#FF0000","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00","#00FF00");

farbbibliothek[3] = new
Array("#FF0000","#FF4000","#FF8000","#FFC000","#FFFF00","#C0FF00","#80FF00","#40FF00","#00FF00","#00FF40","#00FF80","#00FFC0","#00FFFF","#00C0FF","#0080FF","#0040FF","#0000FF","#4000FF","#8000FF","#C000FF","#FF00FF","#FF00C0","#FF0080","#FF0040");

farbbibliothek[4] = new
Array("#FF0000","#EE0000","#DD0000","#CC0000","#BB0000","#AA0000","#990000","#880000","#770000","#660000","#550000","#440000","#330000","#220000","#110000","#000000","#110000","#220000","#330000","#440000","#550000","#660000","#770000","#880000","#990000","#AA0000","#BB0000","#CC0000","#DD0000","#EE0000");

farbbibliothek[5] = new Array("#000000","#000000","#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#FFFFFF");
farbbibliothek[6] = new Array("#0000FF","#FFFF00");
farben = farbbibliothek[4];
function farbschrift()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.all["a"+i].style.color=farben;
}
farbverlauf();
}
function string2array(text)
{
Buchstabe = new Array();
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
k=0;
while(k<=text.length)
{
Buchstabe[k] = text.charAt(k);
k++;
}
}
function divserzeugen()
{
for(var i=0 ; i<Buchstabe.length; i++)
{
document.write("<font face='comic sans ms' size=30><span id='a"+i+"' class='a"+i+"'>"+Buchstabe + "</span></font>");
}
farbschrift();
}
var a=1;
function farbverlauf()
{
for(var i=0 ; i<farben.length; i++)
{
farben[i-1]=farben;
}
farben[farben.length-1]=farben[-1];

setTimeout("farbschrift()",30);
}
var farbsatz=1;
function farbtauscher()
{
farben = farbbibliothek[farbsatz];
while(farben.length<text.length)
{
farben = farben.concat(farben);
}
farbsatz=Math.floor(Math.random()*(farbbibliothek.length-0.0001));
}
setInterval("farbtauscher()",5000);
text= "!اینجا جای متن شماست !";
string2array(text);
divserzeugen();
</SCRIPT>
<!--MaZiaR--></CenTer>
<CenTer><script type="text/javascript">
TypingText = function(element, interval, cursor, finishedCallback) {
  if((typeof document.getElementById == "undefined") || (typeof element.innerHTML == "undefined")) {
    this.running = true;
    return;
  }
  this.element = element;
  this.finishedCallback = (finishedCallback ? finishedCallback : function() { return; });
  this.interval = (typeof interval == "undefined" ? 100 : interval);
  this.origText = this.element.innerHTML;
  this.unparsedOrigText = this.origText;
  this.cursor = (cursor ? cursor : "");
  this.currentText = "";
  this.currentChar = 0;
  this.element.typingText = this;
  if(this.element.id == "") this.element.id = "typingtext" + TypingText.currentIndex++;
  TypingText.all.push(this);
  this.running = false;
  this.inTag = false;
  this.tagBuffer = "";
  this.inHTMLEntity = false;
  this.HTMLEntityBuffer = "";
}
TypingText.all = new Array();
TypingText.currentIndex = 0;
TypingText.runAll = function() {
  for(var i = 0; i < TypingText.all.length; i++) TypingText.all.run();
}
TypingText.prototype.run = function() {
  if(this.running) return;
  if(typeof this.origText == "undefined") {
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
    return;
  }
  if(this.currentText == "") this.element.innerHTML = "";
  if(this.currentChar < this.origText.length) {
    if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "<" && !this.inTag) {
      this.tagBuffer = "<";
      this.inTag = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ">" && this.inTag) {
      this.tagBuffer += ">";
      this.inTag = false;
      this.currentText += this.tagBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inTag) {
      this.tagBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == "&" && !this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer = "&";
      this.inHTMLEntity = true;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.origText.charAt(this.currentChar) == ";" && this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += ";";
      this.inHTMLEntity = false;
      this.currentText += this.HTMLEntityBuffer;
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else if(this.inHTMLEntity) {
      this.HTMLEntityBuffer += this.origText.charAt(this.currentChar);
      this.currentChar++;
      this.run();
      return;
    } else {
      this.currentText += this.origText.charAt(this.currentChar);
    }
    this.element.innerHTML = this.currentText;
    this.element.innerHTML += (this.currentChar <
this.origText.length - 1 ? (typeof this.cursor == "function" ?
this.cursor(this.currentText) : this.cursor) : "");
    this.currentChar++;
    setTimeout("document.getElementById('" + this.element.id + "').typingText.run()", this.interval);
  } else {
    this.currentText = "";
    this.currentChar = 0;
        this.running = false;
        this.finishedCallback();
  }
}
</script> 


امضای کاربر :
نیم کیلو باش اما جون مادرت مرد باش
جمعه 08 دی 1391 - 14:38
نقل قول این ارسال در پاسخ گزارش این ارسال به یک مدیر
ارسال پاسخبرای ارسال پاسخ ابتدا باید لوگین یا ثبت نام کنید.


پرش به انجمن :

Powered by Tem98 | Copyright © 2009 Rozblog Group